Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

Mūsų Lietuva

Mūsų Lietuva

Prasideda taršių automobilių kontrolė

 2024 m. sausio mėnesį įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, suteikiantiems teisę Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnams keliuose stabdyti lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus ir tikrinti automobilių keliamą taršą, departamento specialistai parengė transporto priemonių taršos kontrolės atmintinę, kurioje atsakyta į dažniausiai visuomenės užduodamus klausimus.

Kaip pažymima AAD pranešime žiniasklaidai, atmintinėje išsamiai pristatomas automobilių stabdymo ir tikrinimo procesas, pateikiama informacija, kaip reikės elgtis vairuotojui, jei aplinkosaugininkai nustatys taršos viršijimo atvejus, atsakoma į kitus aktualius klausimus. Ją galima rasti čia.

Kaip vyks patikrinimas?

Bus tikrinami dyzeliniai, benzininiai, dujiniai lengvieji automobiliai ir kitos transporto priemonės. Dėl duomenų tikslumo bus tikrinamos tik įšilusios transporto priemonės.

Anot AAD, transporto priemonių stabdymui bus pasirinktos saugios vietos, kuriose būtų kuo mažiau trukdoma kitiems eismo dalyviams. Įspėjama, kad AAD pareigūnai gali sustabdyti ir važiuojančią transporto priemonę važiuodami iš galo su įjungtais mėlynos spalvos švyturėliais, specialiaisiais garso signalais ir reikalavimą sustoti pareikšdami žodžiais per garsiakalbį.

Vairuotojas privalo sustoti. Nepaklusus reikalavimui numatyta galima bauda – 850–1200 eurų.

Tikrinimo metu dalyvaus bent 2 pareigūnai (vienas iš jų gali būti iš kitos institucijos). Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vilkės tarnybines uniformas.

Sustabdęs vairuotoją pareigūnas jam prisistatys (vardas, pavardė, pareigos). Vairuotojui paprašius, pateiks aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimą.

Vairuotojas turės išlipti, kad galima būtų automobilio salone prijungti OBD (automobilio diagnostikos) skaitytuvą. Prijungus OBD skaitytuvą, vairuotojas spaus akceleratorių.

OBD jungties neturinčioms transporto priemonėms bus naudojamas atitinkamas adapteris, kuris nuskaitys variklio sūkius. Transporto priemonės teršalų koncentracijų (CO kiekio ar dūmingumo) matavimas bus atliekamas į dujų išmetimo vamzdį įkišus išmetamųjų dujų analizatoriaus zondą.

Rezultatai bus gaunami matavimo vietoje. Po patikrinimo vairuotojui bus pateiktas patikrinimo išrašas. Vairuotojas turi nekliudyti įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą.

Numatyta galima bauda – 80–780 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 320–1950 eurų.

Transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas

Nustačius, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis viršija ribines vertes arba esant bet kokiam skysčio (pvz., tepalų, kuro) nuotėkiui, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, bus naikinamas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas.

Remiantis atnaujintu ir vakar įsigaliojusiu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu, techninės apžiūros dokumentas baigs galioti po 48 valandų nuo sprendimo surašymo momento, tačiau jeigu bus nustatytas skysčių nuotėkis – techninės apžiūros dokumentas baigs galioti iš karto ir tokia transporto priemonė nebegalės dalyvauti eisme.

Transporto priemonės išmetama tarša bus vertinama pagal jos gamybos metus (t. y. pirmosios registracijos datą). Pavyzdžiui, transporto priemonės pirmoji registracijos data yra 2000 m., tačiau Lietuvoje ji registruota 2005 m. – patikrinimas bus vykdomas remiantis pirmosios registracijos metais, t. y. 2000 m.

Už transporto priemonių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija ribines vertes, ar su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema eksploatavimą numatyta atsakomybė: asmenims – 100-300 eurų (už pakartotinį nusižengimą – 300-500 eurų), juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 300-500 eurų (už pakartotinį nusižengimą – 600-900 eurų).

Už aplinkos teršimą pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir mišiniais numatyta atsakomybė: asmenims – 60-120 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 150-300 eurų. Už pakartotinį nusižengimą – 550-1200 eurų.Komentarai

Skaitomiausia

Susisiekite su mumis

Vardas

El. paštas *

Pranešimas *